ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด


การดาวน์โหลด GENNECT Cross

GENNECT Cross เป็นแอพพลิเคชั่นฟรี

คุณสามารถดาวน์โหลดเวอร์ชั่น iOS และ Android ได้จาก App Store® และจาก Google Play™

การดาวน์โหลด GENNECT One (Windows)

GENNECT One (Windows) สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ต่อไปนี้:

*โปรดทราบว่า GENNECT One (Windows) ไม่รองรับการสื่อสารผ่านบลูทูธ®

ดาวน์โหลด GENNECT One (Windows) >